Kulturen – den mystiske religion

At sætte sig ind i Østens mystik er at sætte sig ind i religionen, kulturen og historien.

Da jeg startede med at interessere mig for Buddhismen troede jeg naivt at det ?blot ? var den sympatiske buddhistiske religion det drejede sig om, men nej, for at forstå det Buddhistiske afsæt, skal vi til Indien, det var her Buddhismen startede som en udspringer fra den indiske religiøse verden, for et par tusinde år siden.

Buddhismen priser ikke guder, men alligevel ser vi mange overnaturlige symboler i templerne og de har deres rødder tilbage til før Buddhismen, så det er svært at ligge et rent snit. I den vestlige verden er det blevet populært at gå lidt sidelæns ind i buddhismen og fordybe sig i den dybe meditation og ?nøjes? med det,  på den måde kan man få den opfattelse at Buddhismen står alene, men det er efter min mening ikke en korrekt udlægning af religionen.

Hvis man alene kigger på den Buddhistiske religion er der en del underforståede emner, som man skal finde forklaringen på tilbage i den gammel indiske religion.  Et seriøst studie i Buddhismen er således meget omfattende og tidskrævende (håber jeg får mulighed for et grundigt studie i denne interessante religion og kultur) så her og nu vil jeg begrænse mig til overskrifter og konklusioner fra en novice.

Buddha er ikke en gud men et menneske, født i en adelsfamilie i Indien, han levede ind til sine omkring 30 år et luksusliv afsondret fra det almindelige liv med død, sygdom, sult mv.. En dag bevægede han sig udenfor det afsondrede liv og oplevede virkeligheden, den gjorde et dybt indtryk på ham. Han måtte tænke over meningen med det hele (og her er underforstået at reinkarnation er en del af den grundliggende tankegang) et liv på jorden er ikke et afsluttet kapitel, det er blot en del af en overordnet eksistens hvor vi skal lære at forbedre os, for til sidst at gøre os fortjente til at opnå frigørelsen fra det jordiske liv og de utallige genfødsler til det det pinefulde liv på jorden.  Ifølge Buddha er livet på jorden en pine, den eneste måde at frigøre sig fra pinen er ved at rense sig selv og tømme sig for de jordiske følelser i gennem dyb meditation. I den dybe meditation er målet at opnå absolut frigørelse fra de belastende jordiske følelser og smerter, her findes vejen til den jordiske frigørelse.

Jeg har tit funderet over hvad meningen med det gamle testamente var, det er jo næppe skrevet af nogen gud, men derimod af menneskehånd, jeg tror meningen med de gamle skrifter er at give leveregler, så man kunne opretholde samfundsordener mv.. Jeg tillader mig at føre denne tankegang lidt videre til Buddhismen for her er også nedskrevet en række leveregler for det jordiske liv, som ligesom de fleste af de 10 bud er ganske fornuftige.

Nu kommer jeg med min egen tese om begyndelsen af Buddhismen og den gammel Indiske religion (for den sags skyld også det gamle testamente), sæt nu de er skrevet af magthavere til at lave leveregler og til en vis grad kontrollere sine undersåtter.

I rigtig mange af østens lande er der en tæt forbindelse mellem magtapparatet og religionen, det forklarer den meget kraftige loyalitet overfor kejsere, konger mv. gennem tiden. Jeg havde f.eks. svært ved at forstå de japanske kamikaze piloter før, som fløj sig direkte i døden under 2? verdenskrig for kejseren. Men ved det tætte sammenspil mellem magtapparat og religion får magthaveren en ophøjet, måske næsten gudelig status og hvis man samtidigt opfatter det jordiske liv som en pine og et af mange jordeliv for  til sidst at opnå et ophøjet liv fri af jordens pine, så er det måske nemmere at forstå de superloyale japanske krigere. Når det enkelte liv på jorden kun er et skridt på vejen til et højere liv og hvis kejseren så også lover en god portion karma så man hurtigere når det ophøjede liv, så er vejen banet for soldater som er klar til at gå i døden og blive befriet for dette jordeliv.

Om min tese er rigtig eller forkert, kan sagtens diskuteres, men jeg tror det er en del af en forklaring på mange ting. I østen er man vant til at lederne i templet eller kejseren/kongen m.fl. udsteder leveregler og retningslinier for rigtig mange ting og de står ikke til diskution.

Vietnamkrigen kunne ikke vindes med vestens argumenter eller soldater, de topmotiverede nord vietnamesere vandt som bekendt krigen, deres motivation skal bl.a. ses i deres buddhistiske religion, hvor det at miste livet kan være en befrielse.

Asiater oplever ikke vesterlændinge som vi selv gør, de oplever vores klamren til livet og rædsel for døden, som noget helt uforståeligt og  kujonagtigt, hvis vi ser tingene i soldaterperspektivet, dette perspektiv kan til en hvis grad føres over i det mellemfolkelige samvær mellem asiater og vesterlændinge. Så tro ikke en asiat ser en supermand i en vesterlænding. I det historiske perspektiv hører også at vesten i kolonitiden helt op midten af 1900 tallet førte os lidt uheldigt frem i østen og kun med rå magt og mindre held gennemførte en kolonipolitik. Heldigvis er der i østens historie mange lokale imperialister og koloniherrer, så vestens fejltrin i østen står ikke alene.

I nutiden er mange asiater mere afslappede Buddhister, de kommer ikke så meget i templerne, måske kun til begravelser og enkelte højtider, det kender vi jo også fra vesten.

Egentligt burde en almindelig buddhist ikke drikke eller stræbe efter guld og magt og det er et af paradokserne i nutidens liv i østen, for der drikkes og handles og stræbes stik imod de buddhistiske leveregler, østen er også under forandring.